Dari Pasir Gudang ke Nilai atau Bangi.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dari Pasir Gudang ke Nilai atau Bangi.

Salina Salam
As Salam. Saya guru Bahasa Arab di daerah Pasir Gudang. Saya ingin bertukar ke Nilai atau Bangi ataupun kawasan yang berdekatan dengannya. Sekiranya ada yang berminat, boleh hubungi saya.

Salina bt Salam
019-2344200