Ingin bertukar dari Pasir Gudang ke Muar,Johor

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ingin bertukar dari Pasir Gudang ke Muar,Johor

Ummu Abdullah
Assalamualaikum. Saya j-qaf PAI ingin tukar suka sama suka dari Pasir Gudang ke Muar,Johor .Area Bukit Pasir ke bandar Muar. Sesiapa yg berminat untuk ke Pasir Gudang sila hubungi saya : 016-731 2528