Tukar jqaf pi dari segamat ke kuala pilah

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tukar jqaf pi dari segamat ke kuala pilah

Normakina bt husin
Ada siapa berminat untuk tukar suka sama suka, jqaf pi dri segamat, jhr ke kuala pilah. Boleh call sy 0197283245. Tk