anda ke papar,sabah..Saya ke pahang...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

anda ke papar,sabah..Saya ke pahang...

amal2010
saya jqaf bahasa arab 2009 mahu cari sapa2 yang berminat ke papar sabah..Boleh hubungi saya 0148162834