dari melaka ke kedah

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dari melaka ke kedah

haslan
salam isteri saya ingin bertukar dari melaka ke kedah, kerana saya bekerja di sana, sekiranya ada sesiapa yang ingin ke melaka hubungi saya di 0179155459,haslan