j-Qaf BA (Saya dari Perak ingin bertukar ke Melaka (Masjid Tanah/Alor Gajah)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

j-Qaf BA (Saya dari Perak ingin bertukar ke Melaka (Masjid Tanah/Alor Gajah)

A'lia Ismail
Saya dari Perak ingin bertukar ke Melaka (Masjid Tanah/Alor Gajah)

Saya pelatih j-QAF ambilan Jan 2012, yang bakal dipostingkan sekitar hujung tahun 2013
Saya ingin membuat permohonan bertukar suka sama suka jika ada yang nak ke Perak ( Kinta Selatan/Kampar) sebelum dipostingkan ke dalam perkhidmatan