jQAF BA- dari kuala lipis nak ke kuantan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

jQAF BA- dari kuala lipis nak ke kuantan

yatt
saya jqaf bahasa arab, nak ke kuantan.
sekolah skrg di SK batu Yon, 20minit dari bandar lipis