tukar dari perak nak ke selangor

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

tukar dari perak nak ke selangor

miejay
Salam. Sahabat & rakan-rakan Sekalian.. Saya nk maklum kan sekali lagi,sekiranya ada sesiapa yang ingin bertukar ke perak boleh lah hubungi saya dengan segera. Terima kasih..contact nom : 017-5144167