tukar suka sama suka ba

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

tukar suka sama suka ba

nur hafizah
salam. saya ingin bertukar dari pasir gudang johor ke kelantan. kepada guru j-QAF bahasa arab di kelantan yang ingin atau sudi bertukar ke pasir gudang johor sila hubungi 0197675088