tukar suka sama suka

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

tukar suka sama suka

roslina
salam.....saya guru j-qaf b.arab 2006 ingin tukar suka sama suka dari temerloh ke kelantan. kepada mana2 guru yang berminat hendak mengajar di daerah temerluh bolehlah menghubungi saya 0148059520